Turystyka w Polsce w I półroczu 2023 roku

Turystyka w Polsce, przewodnik turystyczny kurs

Turystyka w Polsce przeżywa po pandemiczne odrodzenie, co jest bardzo dobrym newsem dla przewodników turystycznych.

W pierwszej połowie roku, turystyka w Polsce odnotowała doskonałe wyniki, zbliżone do rekordowych lat sprzed pandemii, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dodatkowo, wprowadzono intensywne kampanie promocyjne, które mają na celu utrzymanie tego trendu.

 

 

Turystyka w Polsce w pierwszym półroczu 2023 roku

Według wiceministra sportu i turystyki, Andrzeja Gut-Mostowego, turystyka w Polsce osiągnęła poziomy rekordowe, które były obserwowane w 2019 roku. Zarówno podróże krajowe, jak i wizyty zagranicznych turystów przyczyniły się do tego sukcesu.

 

Według danych GUS, w pierwszym półroczu zanotowano 16,4 miliona wykupionych noclegów przez turystów w obiektach noclegowych z co najmniej 10 miejscami. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. Największy wzrost odnotowano wśród turystów z Czech, gdzie liczba odwiedzających wzrosła o aż 97 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Inne kraje, które odnotowały znaczący wzrost, to Litwa (+47 proc.), Stany Zjednoczone (+36 proc.), Słowacja (+27 proc.), Wielka Brytania (+8 proc.), Holandia (+5 proc.) i Indie (+5 proc.).

 

Minister Gut-Mostowy wskazał również na znaczący wzrost liczby przyjazdów z USA, który został przypisany różnym czynnikom, w tym wyróżnieniom Polski przez media, jak również otwarciu nowego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Chicago. Polska znalazła się również na liście CNN Travel – Where to travel in 2023: The best destinations to visit.

 

Duże zainteresowanie turystów obserwowane było w miastach, które przyciągnęły wielu z nich. Przykładem jest rekordowa liczba gości, która odwiedziła Zamek Królewski na Wawelu – prawie 2 miliony osób.

 

 

 

Nacisk na promocje polskiej turystyki

Polska Organizacja Turystyczna (POT), reprezentowana przez Rafała Szmytkę, przedstawiła część działań promocyjnych podjętych w pierwszym półroczu. Jedną z interesujących inicjatyw było uruchomienie aplikacji MonumentApp, która w czerwcu tego roku. Projekt aplikacji został zrealizowany przez POT, Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Aplikacja, która została pobrana już ponad 10 tysięcy razy, pozwala nie tylko na odkrywanie najbliższych atrakcji, ale również oferuje życiorysy znanych osób i wprowadza fabułę. Użytkownicy mają również możliwość dzielenia się swoimi wrażeniami z innymi użytkownikami. Obecnie jest prowadzona akcja promocyjna aplikacji, która obejmuje m.in. umieszczenie aplikacji w większości hoteli oraz kampanię bilboardową i telewizyjną.

 

Turystyka gastronomiczna okazała się innym skutecznym polem promocji. Ten rodzaj turystyki przyciąga gości nie tylko w wysokim sezonie, ale również wiosną, zimą i jesienią. Polska Organizacja Turystyczna zawarła umowę o współpracy z przewodnikiem Michelin. W wyniku tej umowy, 47 obiektów gastronomicznych w Polsce otrzymało wyróżnienia. Kraków ma restaurację z dwoma gwiazdkami Michelin, a Warszawa i Poznań mają restauracje z jedną gwiazdką. W przyszłości, umowa ta daje możliwość innym regionom starania się o wyróżnienia gastronomiczne.

 

 

 

Sprawdź także: przewodnik turystyczny kurs

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Przewodnikiem Turystycznym

Cena kursu: 1399 zł

*Cena tylko dla polskich obywateli pracujących na terenie Polski
*Price only for Polish citizens working in Poland
*Prezzo solo per i cittadini polacchi che lavorano in Polonia

Price / Pice: 999 Euros

*Price for Poles and foreigners working outside Poland
*Prezzo per polacchi e stranieri che lavorano fuori dalla Polonia

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: