Państwowe uprawnienia przewodnika turystycznego – czy nadal są konieczne?

uprawnienia przewodnika turystycznego

Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym jakie i czy w ogóle uprawnienia przewodnika turystycznego są wymagane.

W niektórych krajach europejskich uprawnienia przewodnika turystycznego są ściśle opisane stosownymi przepisami, a za oprowadzanie turystów bez uprawnień, grożą kary pieniężne. W Polsce natomiast, przewodnik turystyczny nie musi mieć państwowych uprawnień i odbytych egzaminów, co znacznie ułatwia pełnienie tego zawodu.

 

 

Uprawnienia przewodnika turystycznego do 31.12.2013 roku

Do 2013 roku osoba chcąca zostać przewodnikiem turystycznym musiała odbyć kurs i egzaminy pod okiem komisji PTTK, która posiadała zezwolenie na przeprowadzanie takich procedur od Marszałka danego województwa. Ówczesna uprawnienia były oparte o zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553).

 

Obecnie przepisy z powyższej ustawy regulują jedynie zawód przewodnika górskiego dla określonych obszarów takich jak Tatry, Sudety, Beskidy itd. Wynika to z faktu,

iż oprowadzanie po terenach górskich jest szczególnie niebezpieczne i wymaga znacznie bardziej specjalistycznej wiedzy dotyczącej udzielania pomocy i procedur

z nią związanych.

 

 

Zawód przewodnika turystycznego po deregulacji

Obecnie zawód przewodnika został uwolniony od regulacji prawnych i niemal każdy może nim zostać. Niekiedy biura podróży wciąż wymagają odbycia wielomiesięcznych kursów, które trwały około 300h, organizowanych przez PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze). Jednak nie jest to regułą i każde

z nich może mieć inne wymagania i kryteria, co do kwalifikacji zatrudnianych przewodników. Dzięki deregulacji łatwiej także o założenie własnej działalności przewodnickiej i oprowadzanie turystów na własną rękę.

 

Pracodawcy jednak najczęściej wymagają zaświadczenia o zdolności do prowadzenia zawodu pod kątem zdrowia, niekaralności, pełnoletności oraz ukończenia co najmniej szkoły średniej. Zdarza się, że wymagają także kursu na przewodnika turystycznego, lecz niekoniecznie musi być on przeprowadzony z ramienia PTTK.

 

 

 

Podsumowanie

Praca przewodnika turystycznego może być satysfakcjonująca dla osób, które lubią podróżować i zgłębiać lokalną historie, i którzy lubią dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Po deregulacji zawodu przewodnika znacznie łatwiej jest nim zostać. Jednak dobry przewodnik powinien nieustannie aktualizować swoją wiedzę, aby przekazywać rzetelne i prawdziwe informacje o miejscu, po którym oprowadza grupę turystów.

 

Zapisz się na kurs przewodnika turystycznego

 

Zobacz inne porady

Zapisz się na kurs:

Zdobądź z nami niepodważalne uprawnienia i zostań
Przewodnikiem Turystycznym

Cena kursu: 1399 zł

*Cena tylko dla polskich obywateli pracujących na terenie Polski
*Price only for Polish citizens working in Poland
*Prezzo solo per i cittadini polacchi che lavorano in Polonia

Price / Pice: 999 Euros

*Price for Poles and foreigners working outside Poland
*Prezzo per polacchi e stranieri che lavorano fuori dalla Polonia

Klienci kupili także:

Nasze pozostałe kursy: